1398-03-08 14:44:00
درج محل ساخت روی بسته بندی فرآورده های تولید قراردادی برون مرزی
درج محل ساخت روی بسته بندی فرآورده های تولید قراردادی برون مرزی

به منظور اطلاع رسانی دقیق به بیماران، مقتضی است در بسته بندی فرآورده هایی که به صورت قراردادی برون مرزی تولید می گردند، علاوه بر نام دارنده پروانه ساخت، نام محل ساخت و کشوری که فراورده در آن تولید می گردد نیز ذکر شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار