1398-03-08 14:42:00
نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا

به پیوست تصویر نامه شماره م/۲۴۵ مورخ ۹۸
/ ۲ / ۲۵ رئیس محترم سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور در خصوص برگزاری نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا" با شعار "حاکمیت خطر بلایا" جهت استحضار، بررسی و هر گونه اقدام مقتضی حسب صلاحدید ایفاد می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار