1398-03-09 10:16:00
انتقاد انجمن داروسازان ایران به برنامه های توهین آمیزی که در صدا و سیما علیه جامعه پزشکی کشور پخش می شود
مصاحبه جناب دکتر سجادی در رابطه با حمایت از نظام پزشکی در خصوص اعتراض به توهین های صداوسیما به جامعه پزشکی

✅سید مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان در گفتگوی اختصاصی با نشریه درمانیاب در خصوص توهین هایی که در برنامه های صدا و سیما به جامعه پزشکی کشور صورت گرفته اظهار داشت:

✅متاسفانه به صورت متوالی شاهد توهین های مختلف به جامعه پزشکی کشور و تخریب جایگاه اجتماعی پزشکان هستیم و این موضوعی است که به وضوح اعتماد عمومی و فرهنگ اجتماعی کشورمان را نشانه رفته است.

✅از آنجایی که تلاش ها و فداکاری های این قشر شریف، بر همگان آشکار ومبرهن است و جامعه داروسازی کشور، خود را جدای از جامعه پزشکی نمی داند و این دو به مثابه ید واحده هستند، انجمن داروسازان ایران با صدای بلند اعلام می دارد که اگر صدا و سیما به رفتارهای ضد پزشک خود که مستقیما بر سلامت جامعه اثر نامطلوبی خواهد داشت، ادامه دهد، کارشناسان دارویی نیز همکاری خود را با صدا وسیما در سراسر کشور قطع خواهند کرد

آخرین اخبار