1398-03-21 11:12:00
جمع آوری شربت های 60 و 120 میلی لیتر ضد سرفه آیورا از سطح عرضه
جمع آوری شربت های 60 و 120 میلی لیتر ضد سرفه آیورا از سطح عرضه

با سلام و احترام با عنایت به نامه شماره665/17995 مورخ 1398/03/08 مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی ، سنتی و مکمل مبنی بر جمع آوری شربت های ضد سرفه با حجم ۶۰ میلی لیتر ( عدم وجود مجوز ) و ۱۲۰ میلی لیتر (انقضای اعتبار مجوز) به مارک آیورا تولید شده در شرکت اهورا دارو از سطح عرضه، خواهشمند است دستور فرمایید کارشناسان محترم امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل آن مدیریت در اسرع زمانی ممکن نسبت به بررسی و پیگیری موضوع، اقدام و از نتیجه اقدامات به عمل آمده، این معاونت را مطلع فرمایند.

دریافت فایل

آخرین اخبار