1398-03-28 09:18:00
استاندارد داروهای ایرانی بالاست اما بسته بندی نه!
معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه سطح علمی کشور و اعتماد کشورهای منطقه به دارو و پزشک ایرانی بالاست، به مردم توصیه کرد: به داروهای داخلی اعتماد کنید، چون این وزارتخانه فقط به داروهایی اجازه تولید و ورود به بازار را می دهد که دارای استاندارد و کیفیت لازم باشد.

 دکتر حریر چی در گفتگوی 18:30 با بیان اینکه متاسفانه تولیدکنندگان داروهای ایرانی مقوله بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات محصولات خود را کمتر مورد توجه قرار می دهند، اعلام کرد: از مردم می خواهیم به داروها و دانشمندان داخلی اعتماد کنند، چون وزارت بهداشت فقط به داروهایی اجازه تولید انبوه و ورود به بازار را می دهد که شامل استاندارد و کیفیت لازم بوده و خود ما هم اول آن را استفاده می کنیم.او با انتقاد از فرهنگ غلط برخی شرکت ها و پزشکان داخلی در تبلیغ داروهای خارجی، خاطرنشان کرد: سطح علمی کشور و اعتماد کشورهای منطقه و همسایه به دارو و پزشک ایرانی بالاست، از طرفی کارخانجات دارویی ما سه برابر امروز ظرفیت دارند و تراز صادرات ما باید مثبت شود که با رفع این نقیصه در مقوله بسته بندی اهداف ما محقق خواهد شد.معاون کل وزارت بهداشت در تبیین این معضل تصریح کرد: بخش خصوصی در کشور ما بیشترین حجم صادرات دارو را انجام می دهد و ما به داخل کشور محدود هستیم، از طرفی برخی رقبا هم با شکستن قیمت های خود با ضرر، داروهای خود را به بازار تحمیل می کنند تا بازار را قبضه کنند، بنابراین راه نجات ما بازاریابی و صادرات به سایرکشورهاست که برای ما ارزآوری دارد.حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، میهمان تلفنی برنامه با بیان اینکه امروز در بسته بندی بسیاری کالاها در کشور مشکل داریم و فقط محدود به دارو نیست، تصریح کرد: داروهای ساخت داخل استانداردهای لازم را دارد اما ظاهر و بسته بندی آنها رضایت بخش و قابل رقابت با برندهای خارجی نیست. او با اشاره به اینکه این نوع بسته بندی قابل قبول برای صادرات هم نیست، تاکید کرد: ما در مقوله بسته بندی نباید تنها به مصرف داخلی فکر کنیم. شهریاری در تشریح این معضل گفت: اختصاص ارز غیردولتی به داروها و هزینه های بالای بیمه ها، قیمت دارو را بالا برده است که فشار زیادی به مصرف کننده وارد می کند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متاسفانه ارز دولتی فقط به مواد اولیه داروها تعلق می گیرد و سایر هزینه های تولید دارو با ارز نیمایی تامین می شود؛ در حالی که قیمت تولید دارو باید طوری تمام شود که مناسب با توان مصرف کننده باشد.دکتر محمد باقر ضیا رئیس انجمن داروسازان ایران دیگر میهمان تلفنی برنامه یکی از مشکلات اساسی در زمینه تولید در کشور را نقدینگی دانست و تاکید کرد: ضعف دراین مقوله باعث شده بحث بیمه، پرداخت نشدن به موقع آن و پوشش ناکافی بیمه ای به مرحله توزیع، تامین و تولید دارو تسری پیدا کند.او افزود: تولید شامل مجموعه ای از مشکلات است که قیمت گذاری دارو مهمترینشان است طوری که مواد اولیه با ارز دولتی تهیه و بقیه مراحل تولید با ارز نیمایی تامین می شود رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: این ناهمخوانی قیمت گذاری بر تولید تاثیر می گذارد که باید رفع شود.

آخرین اخبار