1398-03-29 10:38:00
در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته
در خصوص پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته

احتراما پیرو سوالات همکاران گرامی پیرامون پرداخت حق عضویت مربوط به سنوات گذشته لغایت سال 1397 باستحضار میرساند مطابق مصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، اعضاء گرامی میتوانند تا پایان سال 1398 کلیه بدهی های معوق خود را بر اساس حق عضویت مربوط به همان سال در شعبه محل فعالیت خود بپردازند و از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی های معوق مطابق با حق عضویت سال پرداختی محاسبه و در شعبه دریافت میگردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار