1398-03-29 10:39:00
در خصوص حق عضویت سالانه و اعلام شماره حساب و شماره شبا مربوط به شعبه
در خصوص حق عضویت سالانه و اعلام شماره حساب و شماره شبا مربوط به شعبه

 احتراما پیرو مکاتبه مورخ 11/02/98 ( در پیوست) و بر اساس مصوبه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران فرایند ثبت نام و عضویت اعضاء انجمن داروسازان ایران بصورت آنلاین صرفا از طریق سامانه شبکه داروسازان ایران در سایت انجمن انجام می پذیرد و مطابق گزارشات ماهانه سیستم ثبت نام، 80 % حق عضویت سالانه دریافتی پس از کسر هزینه صدور کارت، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب اعلام شده شعبه منظور میگردد.

لذا خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی کامل فرایند ثبت نام به اعضاء مطابق اطلاعیه های شماره 1 و 2 (در پیوست) نسبت به اعلام شماره حساب و شماره شبا مربوط به شعبه حداکثر تا تاریخ 10/04/98 به دبیرخانه انجمن اقدام بفرمائید

دریافت فایل

آخرین اخبار