1398-04-05 10:30:00
اعمال تعرفه در خصوص واردات انواع رابر استاپر
اعمال تعرفه در خصوص واردات انواع رابر استاپر

عطف به نامه شماره ۷۷-آپ-۹۸ مورخ ۹۸
/ ۰۳ / ۲۸ شرکت پرسام رابر فارمد به استحضار می رساند شرکت مذکور با سرمایه گذاری مشترک شرکت سامسونگ مدیکال رابر کره جنوبی (SMRC) و پارس آمپول اقدام به تولید رابر استاپر صنایع داروهای تزریقی در انواع سایزهای ۱۳، ۲۰، ۳۲ میلی متر در دو نوع کلرو بوتیل و برومو بوتیل با ظرفیت تولید سالانه ۴۵۰ میلیون عدد به منظور تامین کل نیاز کشور و همچنین صادرات به کشورهای منطقه را نموده است لذا با عنایت به اخذ مجوزهای لازم از این اداره کل مقتضی است من بعد در خصوص تامین انواع رابر استاپر از شرکت مذکور اقدام فرمائید.

دریافت فایل

آخرین اخبار