1398-04-05 10:32:00
پیش بینی تعهدات تامین ملزومات دارویی
پیش بینی تعهدات تامین ملزومات دارویی

با عنایت به اجرای سامانه جدید پیش بینی و تعهدات تامین ملزومات دارویی برای سال ۹۸، ضروری است پیش بینی برنامه ریزی تولید واردات و موجودی های فراورده های ثبت شده خود را در حال حاضر فقط محصولات قطره های چشمی اشک مصنوعی و ژل های تزریقی داخل مفصلی به این اداره کل اعلام فرمایید.
برای ورود اطلاعات صفحه ای تحت عنوان پیش بینی و تعهدات در کارتابل آن شرکت در سامانه تیتک ttac طراحی شده است. در این صفحه علاوه بر امکان درج برنامه تولید واردات بصورت سالانه، دو ستون برای اعلام موجودی قبل از آزاد سازی
موجودی انبار تولید کنندگان و موجودی گمرک واردکنندگان و ستون موجودی پس از آزادسازی (موجودی شعب مرکزی و استانی پخش ها) وجود دارد. همچنین ستونی برای درج قیمت پیشنهادی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. لازم است در ستون های مربوط به اطلاعات ماهانه، پیش بینی تعداد بسته هر فراورده که طبق بودجه در آن ماه مشخص آزاد و به پخش ارسال می شود درج گردد و از ذکر میزان تولید یا سفارش واردات در این ستون خودداری شود.

دریافت فایل

آخرین اخبار