1398-04-05 10:34:00
به روز رسانی و یا ثبت گواهی آماری کد تعرفه های تغییر وضعیت داده شده اخیر
به روز رسانی و یا ثبت گواهی آماری کد تعرفه های تغییر وضعیت داده شده اخیر

پیرو تغییر وضعیت گروه کالایی رخ داده اخیر بابت ردیف هایی از کد تعرفه های مرتبط با مواد اولیه موثره دارویی، جانبی و .. مربوط به صنایع داروسازی از گروه کالایی ۱( | بانکی ) به گروه کالایی ۲ ( نیمایی ) و با عنایت به پیگیری های به عمل آمده از وزارت صمت و بانک مرکزی ج.ا مسئله مذکور مرتفع گردیده است. لذا مقتضی است دستور فرمائید نسبت به ویرایش و ثبت مجدد گواهی های ثبت آماری مربوطه در پورتال ارزی بانک های عامل های اقدام لازم به عمل آید. 

دریافت فایل

آخرین اخبار