1398-04-12 11:12:00
نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی
نظارت بر زنجیره توزیع شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی

پیرو نامه شماره ۶۶۵ / ۹۶۰۷۱ مورخ ۹۷
/ ۱۰ / ۱۹ در خصوص ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذا های ویژه مشمول ارز دولتی و نامه شماره ۶۶۵
/ ۱۱۸۳۴۱ مورخ ۹۷
/ ۱۲ / ۲۲ با موضوع ارسال فرم بازرسی از داروخانه ها، به اطلاع می رساند با توجه به پیگیری های مکرر از آن معاونت درخصوص بررسی و مقایسه میزان فروش شرکت های توزیع کننده و داروخانه های عرضه کننده فرآورده های فوق، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور عدم ایجاد هر گونه مغایرت در زنجیره | تامین، ضمن بازدید منظم از مراکز توزیع و عرضه، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مطابق ضوابط کاهای قاچاق با متخلفان برخورد قاطع به عمل آید و گزارش تفصیلی اقدامات انجام شده تا تاریخ ۹۸
/ ۰۴ / ۱۵ به این اداره کل ارسال شود.
لازم به ذکر است در گزارش تجمعی موارد زیر مشاهده شده است

دریافت فایل

آخرین اخبار