1398-04-18 14:39:00
فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی
فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی

احتراما، به منظور لزوم ارزیابی وضعیت تولید داخل آن شرکت مقتضی است موجودی و و برنامه تولید آتی آن شرکت طبق جدول پیوست به صورت فایل Exce و به زبان فارسی حداکثر تا تاریخ ۹۸
/ ۴ / ۳۱ به این اداره کل اعلام گردد. بدیهی است اطلاعات اعلام شده توسط آن شرکت مبنای برنامه ریزی و تامین مواد اولیه در کشور بوده و مسئولیت صحت و سقم آن به عهده آن شرکت می باشد. لذا لازم است دستور فرمائید ضمن دقت در تکمیل اطلاعات، پرینت اطلاعات مربوط به تائید جنابعالی و مسئول فنی شرکت رسیده و در جلسه حضوری که متعاقبا اعلام می گردد ارائه نمایند. همچنین در صورت تغییرات احتمالی در خصوص برنامه تولید،
موارد در اسرع وقت به اداره مواد اولیه این اداره کل اطلاع رسانی گردد. | مجددا یاد آوری می گردد ارسال اطلاعات در فایل Excel دقيقا طبق جدول پیوست و به زبان فارسی الزامیست.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار