1398-04-18 14:44:00
عدم مجوز ورود و ثبت سفارش گرانول و پلت های دارویی
عدم مجوز ورود و ثبت سفارش گرانول و پلت های دارویی

با عنایت به شرایط فعلی و به منظور مدیریت ارز در کشور به استحضار می رساند واردات کلیه اقلام به شکل پلت و گرانول که دارای تولید داخل به این اشکال و یا پودر آن می باشند، تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بدیهی است مسئولیت هرگونه ثبت سفارش و ورود این اشکال (پودر و گرانول) از این تاریخ به عهده آن شرکت می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار