1398-04-18 14:47:00
چهارمین دروزه آموزشی آشنایی با مقررات و ضوابط بررسی و ثبت و کنترل های آزمایشگاهی مکمل های تغذیه ای تولید و سامانه IRC و TTAC
چهارمین دروزه آموزشی آشنایی با مقررات و ضوابط بررسی و ثبت و کنترل های آزمایشگاهی مکمل های تغذیه ای تولید و سامانه IRC و TTAC

با سلام و احترام.
پیرو برگزاری دوره آموزشی برای مسئولین فنی، به استحضار می رساند چهارمین دوره آموزشی " آشنایی با مقررات و ضوابط بررسی و ثبت و کنترل های آزمایشگاهی مکمل های تغذیه ای تولیدی و سامانه IRC و TTAC " (مقدماتی)، در روز دوشنبه مورخ ۹۸
/ ۰۴ / ۲۴ برگزار خواهد شد. لذا با توجه به ضرورت اخذ گواهينامه شرکت در دوره برای صدور و یا تمدید پروانه مسئولیت فنی خواهشمند است دستور فرمایید در صورت تمایل اقدام لازم جهت ثبت نام همکاران محترم آن شرکت در این دوره آموزشی به عمل آید.

دریافت فایل

آخرین اخبار