1398-04-22 11:11:00
ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو
ریکال لوزارتان شرکت اکتوورکو


با توجه به نامه شماره ۶۶۵
/ ۳۰۴۶۷ مورخ ۹۸
/ ۴ / ۱۶ سرپرست محترم امور دارو و مواد تحت کنترل به استحضار می رساند داروی لوزارتان پتاسیم ساخت شرکت اکتوورکو با شماره سری ساخت های زیر مشمول ریکال می باشد:
- قرص لوزاور ۲۵ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم سری ساخت های ۲۸۱۹۰۰۱، ۲۸۱۹۰۰۲، ۲۸۱۹۰۰۳، ۲۸۱۹۰۰۴ - قرص لوزاور ۵۰ میلی گرم (لوزارتان پتاسیم) سری ساخت های ۲۹۱۹۰۰۳، ۲۹۱۹۰۰۴
سایر سری های ساخت مشمول ریکال نبوده و همچنین لوزارتان ترکیبی در محصولات شرکت اکتوور موجود نمی باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات لازم در خصوص جمع آوری فرآورده مذکور از سطح عرضه صورت پذیرد..

دریافت فایل

آخرین اخبار