1398-04-29 10:03:00
در خصوص وقت ملاقات حضوری و حمایت
در خصوص وقت ملاقات حضوری و حمایت

با سلام احتراما به استحضار می رساند، مجموعه رویدادان ( برگزار کننده همایش ها و نمایشگاه های ملی و بین المللی ) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تا در تاریخ ۱۳۸۸
/ ۰۵ / ۱۷ همای شی را با موضوع "راهبردهای طلایی مدیریت در صنعت سلامت و پزشکی در مرکز همایش های دانشگاه تربیت مدرس برگزار نماید.

دریافت فایل

آخرین اخبار