1398-05-15 12:45:00
شعبه زاهدان: در خصوص پرداخت مبلغ حق عضویت سالانه
شعبه زاهدان: در خصوص پرداخت مبلغ حق عضویت سالانه

احتراما باتوجه به نامه شماره ۱۱6/الف ۹۸ انجمن داروسازان ایران از تاریخ ۱۳۹۸
/ ۰۲ / ۱۵ ثبت نام انلاين اعضاء وهمچنین انجام کلیه امور مربوط به صدور کارت وپرداخت حق عضویت از طریق شبکه داروسازان ایران. daroosaz .
net انجام خواهد شد لذا شایسته است موارد زیر مدنظر همکاران قرارگیرد

دریافت فایل

آخرین اخبار