1398-05-15 12:49:00
در خصوص برپایی نمایشگاه دایمی محصولات کشورمان توسط شرکت عرشه پایدار
در خصوص برپایی نمایشگاه دایمی محصولات کشورمان توسط شرکت عرشه پایدار

احتراما، تصویر نامه شماره ۱۹۸۰۵
۳۲۰ مورخ ۹۸
/ ۵ / ۷ سفارت ج.ا.ایران در گینه کوناکری در خصوص برپایی نمایشگاه دایمی محصولات کشورمان توسط شرکت عرشه پایدار در کشور یاد شده به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به نحو مقتضی به ذینفعان و کلیه اعضای ذیربط أطلاع رسانی گردد ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۸۶۷۱۷۱۵ و ۰۹۱۲۱۰۴۲۵۸۴ تماس حاصل فرمایند. بدیهی است بررسی امکان سنجی و شرایط ورود به بازار بر عهده متقاضی و مبتنی بر قرارداد حقوقی با شرکت یاد شده خواهد بود.

دریافت فایل

آخرین اخبار