1398-05-15 12:52:00
پیرو لزوم استفاده از برچسب اصالت
پیرو لزوم استفاده از برچسب اصالت

پیرو نامه های شماره ۶۶۵
/ ۸۳۴۶۱ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۱۳ و ۶۵۵ / ۸۷۹۷۳ مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۹ / ۲۶ به اطلاع می رساند براساس مصوبات جلسات کارشناسی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاریخ اتمام و بهره برداری کامل سامانه توسعه شناسه گذاری و پاسخ به استعلامات کلیه اقلام سلامت محور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تغذیه ای، فرآورده های ویژه متابولیک، شیر خشک رژیمی و غذاهای ویژه مهر ماه ۱۳۹۸ اعلام شده است.
بدیهی است در صورت عدم انجام این امر در موعد مقرر مطابق مقررات و ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

دریافت فایل

آخرین اخبار