1398-05-15 12:53:00
گزارش تخصیص ارز در سال 98
گزارش تخصیص ارز در سال 98

در راستای سامان بخشی به فرآیند تخصیص ارز دارو، مواد اولیه دارو ، شیر خشک های رژیمی و فرآورده های غذایی، مقتضی است است گزارشی جامع از تخصیص ارز دولتی انجام پذیرفته در قالب فایل اکسل پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ
۱۳۹۸ / ۰۵ / ۲۰ به این اداره کل ارسال نمایید. لازم بذکر است این گزارش شامل ثبت سفارشهایی که شامل ارز دولتی بوده اند ولی به هر دلیلی تخصیص ارز نگرفته است نیز می باشد.

دریافت فایلدریافت فایل

آخرین اخبار