1398-05-15 12:57:00
دعوت به همایش مورخ 98/06/07
دعوت به همایش مورخ 98/06/07

أحتراما، پیروی نامه ارسال ش ده به ش ماره نامه ۰۴
/ ۱۰۰۵ با عرض پوزش به اطلاع میرسانیم همایش راهبردهای مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی با توجه به جلسه شورای راهبردی همایش به علت دعوت نمودن معاونت محترم سازمان غذا و دارو و ریاست کمیسون بهداشت مجلس شورای اسلامی به عنوان سخنرانان ویژه همایش و تأکید حامیان مبنی بر برگزاری باشکوه این رویداد، همایش مذکور مورخ: 7 شهریور ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابربن حیان برگزار می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار