1398-05-15 13:00:00
شعبه تنکابن:دومین جلسه شورا
شعبه تنکابن:دومین جلسه شورا

به استحضار می رساند دومین جلسه شورای هماهنگی انجمنهای داروسازان استان مازندران در سال ۹۸ ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۹۸
/ ۰۵ / ۱۱ به میزبانی انجمن داروسازان تنکابن رامسر (به ادرس تنکابن میدان امام خیابان طالقانی مجمتع ارکیده طبقه دوم واحد ۷) برگزار می گردد.

دریافت فایل

آخرین اخبار