1398-05-15 13:07:00
توزیع داروها بر اساس قیمت مصوب سازمان
توزیع داروها بر اساس قیمت مصوب سازمان

خواهشمند است از تحویل و توزیع داروها بدون دریافت نامه ابلاغ قیمت دارو از طرف اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل و یا پرینت آخرین قیمت سه گانه مصوب دارو (مربوط به همان IRC) از سامانه قیمت گذاری داروهای سازمان غذا و دارو از طرف شرکت های تامین کننده، جدا خودداری نمایید. و عواقب ناشی از عدم رعایت این بخشنامه متوجه شرکت توزیع کننده خواهد شد.

دریافت فایل

آخرین اخبار