1398-06-03 11:38:00
مهاجرت داروسازان جوان به دلیل بی‌توجهی به دغدغه‌های آن‌ها
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: متاسفانه کشور از مواهب سرمایه‌گذاری خود برای پرورش داروسازان جوان، نمی‌تواند بهره‌برداری کند و با این تعداد مهاجرت داروساز به خارج کشور، به موتور تولید داروساز نخبه برای کشورهای دیگر تبدیل شده‌ایم.

رهبر مژده‌ای آذر عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت: امروز در شرایطی هستیم که دشمن بیگانه ما را در محاصره اقتصادی قرار داده و در حقیقت یک جنگ  را شروع کرده که هر چند بر اساس قانون‌های بین المللی، دارو جزو موارد تحریم نباید قرار بگیرد ولی دشمن، انتقال پول برای تهیه دارو را در تنگنا قرار داد، به این صورت که تامین برخی داروها برای تامین کنندگان با مشکل و اختلال مواجه شده است.

وی ادامه داد: با این حال همکاران ما مثل دوران جنگ تحمیلی ، لیاقت و توانایی خودشون را نشان داده‌اند و اجازه ندادند این مشکلات به عاملی برای برهم خوردن نظم دارویی کشور تبدیل شود. اما واقعیت این است که حفظ و پرورش این ظرفیت، نیاز به همراهی و مساعدت دولت برای گره‌گشایی از مشکلات داروسازان دارد.

مژده‌ای آذر تاکید کرد: در آستانه روز داروساز، اگر بخواهیم لیستی از مهم‌ترین مشکلات داروسازان تهیه کنیم، باید اذعان کنیم یکی از مشکلات اساسی داروسازان ، دخالت سازمان‌های دیگر در امور مربوط به دارو است. مسئله دیگر، ضرورت واگذاری برخی امور اجرایی از سوی دولتمردان به انجمن داروسازان ایران است.

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران  افزود: بحث دیگر، موضوع آینده شغلی داروسازان جوان است. متاسفانه کشور از مواهب سرمایه‌گذاری خود برای پرورش داروسازان جوان، نمی‌تواند بهره‌برداری کند و با این تعداد مهاجرت داروساز به خارج کشور، در واقع به یک موتور تولید داروساز نخبه برای کشورهای دیگر تبدیل شده‌ایم. در این رابطه موضوعی که اهمیت دارد، بحث سند توسعه اشتغال است که خواسته جدی انجمن داروسازان ایران است.

وی تاکید کرد: مطلب آخر، بحث اقتصاد داروخانه‌ها است که دولت باید در این رابطه چاره‌اندیشی کند و دست از رویکردهایی که به اقتصاد داروخانه، آسیب می‌زند، بردارد. توقع این است که دولت و مجلس با همفکری، به گلایه‌های داروسازان توجه کرده و برای رفع این مشکلات چاره اندیشی کند.

آخرین اخبار