1398-08-01 11:04:00
در رابطه با سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران
در رابطه با سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران

انجمن علمی متخصصین داروسازی بالینی ایران بر خود فرض میداند ضمن سپاس فراوان از تصمیم راهبردی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو، در راستای ارتقاء و توسعه خدمات سلامت محور در داروخانه های کشور، حمایت کامل و قاطع خود را از "سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران و اجرایی نمودن آن اعلام نماید.

آخرین اخبار