1398-08-20 12:01:00
لزوم شرکت مسوولین فارماکوویژیلانس و مسوولین فنی در کنگره اروپایی-آسیایی فارماکواپیدمیولوژی
لزوم شرکت مسوولین فارماکوویژیلانس و مسوولین فنی در کنگره اروپایی-آسیایی فارماکواپیدمیولوژی

با احترام، پیرو نامه شماره ۳۹۷۸۵
/ ۶۵۵ مورخ ۹۸
/ ۵ / ۱۲ و عطف به نامه شماره ۵۳۰۰۶ مورخ ۹۸
/ ۶ / ۲۰ در خصوص برگذاری کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی در تاریخ ۲۲ الی ۲۴ آبان ماه سال جاری توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به استحضار می رساند، با توجه به اهمیت ارتقای دانش فارما کو اپیدمیولوژی در کشور و همچنین لزوم استفاده از این مطالعات در تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور، دستور فرمایید، هماهنگی لازم در خصوص شرکت مسوول فنی و مسوول فارماکوویژلانس آن شرکت محترم در کنگره مذکور انجام شود. ضمنا، به پیوست برنامه کنگره جهت استحضار و برنامه ریزی لازم خدمتتان ایفاد می شود. لازم به ذکر است، کنگره مذکور دارای ده امتیاز بازآموزی برای داروسازان و پزشکان محترم می باشد.

دریافت فایل

آخرین اخبار