1398-09-09 11:38:00
داروخانه‌های توزیع داروی خاص چگونه انتخاب می‌شوند؟
دبیرانجمن داروسازان ایران گفت: داروخانه‌های منتخب، برای توزیع داروهای خاص بر اساس فراخوان‌های معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس نمره ارزشیابی سالیانه، پیشینه فعالیت‌ها و پایش داروخانه‌ها انتخاب می‌شوند.

محمد خلیلی، دبیرانجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت: داروخانه‌های منتخب، بر اساس فراخوان‌های معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بر اساس نمره ارزشیابی سالیانه، پیشینه فعالیت‌ها و پایش داروخانه‌ها انتخاب می‌شوند.

وی گفت: توزیع تعداد محدودی از داروهای تحت کنترل، از طریق داروخانه‌های منتخب و طبق ضوابط تعریف شده، انجام می‌شود.

خلیلی افزود: داروخانه‌ها در سراسر دنیا وظایف متعددی را برای پیشبرد اهداف بهداشتی برعهده دارند و اگر نظام سلامت کشور، ظرفیت‌سازی مناسبی در این خصوص ترتیب بدهد و از پتانسیل داروسازان به درستی بهره برداری کند، شاهد ارتقای شاخص‌های مختلف سلامت کشور خواهیم بود.

دبیر انجمن داروسازان ایران افزود: داروخانه‌ها در دسترس‌ترین موسسات پزشکی هستند و داروسازان شاغل در داروخانه‌ها، از جمله مهمترین حلقه‌های زنجیره‌های درمان هستند و می‌توانند علاوه بر ایفای نقش در مسیر بهبود سلامت، زمینه ساز کاهش هزینه‌های نظام بهداشت و درمان کشور شوند.

وی عنوان کرد: یک نکته اساسی که حائز اهمیت است آن است که سیاست‌های کلان کشور باید به شکلی ترتیب داده شود که شاهد تعادل در پراکندگی جغرافیایی داروخانه ها در سراسر کشور باشیم.

آخرین اخبار