1398-09-09 11:43:00
رئیس انجمن داروسازان ایران خواستار شد؛وزیر بهداشت اجازه ندهد وضعیت داروخانه ها بحرانی شود
رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت داروخانه ها به ویژه در بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هایی از نامه محمد باقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران خطاب به وزیر بهداشت آمده است: بیمه اجباری نزدیک به ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، خبر مسرت بخشی بود اما وقتی قرار است این افراد تحت پوشش بیمه سلامت درآیند باید به شدت نگران آینده این طرح باشیم، متاسفانه تجربه نشان داده است که بار مالی اجرای طرح های این چنینی به بخش خصوصی بویژه داروخانه ها منتقل می شود که هم درآمد و هم سرمایه شان ماهها نزد این سازمان ها بلوکه می شود.

این سوال اساسی همواره بی پاسخ مانده است که وقتی بیمه سلامت به بهانه کمبود اعتبارات از عقد قرارداد با داروخانه های جدید طفره می رود و پرداخت به داروخانه های دایر را نزدیک به یک سال عقب می اندازد چگونه همواره به دنبال افزایش تعهدات خود است؟

هم اکنون داروخانه های بخش خصوصی به دلیل کمبود نقدینگی که علت اصلی آن تاخیر پرداخت سازمان های بیمه است برای تامین دارو تحت فشار هستند و این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک نتوانند به بیمه شدگان خدمت رسانی کنند. لذا از حضرتعالی تقاضا داریم دستور فرمایید تا قبل از اینکه نارضایتی داروسازان به یک بحران عمومی در جامعه بیانجامد تدابیر فوری و موثر اتخاذ گردد.

آخرین اخبار