1399-02-07 09:42:00
اطلاعیه حقوق مسئولین فنی
اطلاعیه حقوق مسئولین فنی

نظر به درخواست های مطرح شده از سوی شعب این انجمن در رابطه با پیشنهاد حداقل حقوق مسئولین محترم فنی داروخانه ها در سال ۹۹ به آگاهی می رساند با توجه به اینکه شرایط داروخانه ها در استان های مختلف یکسان نمی باشد و اعلام یک عدد واحد برای کل کشور باعث بروز اشکالاتی می شود، لذا مقرر گردید تا شعب انجمن بر اساس شرایط خاص هر استان، حقوق دریافتی مسئولین فنی داروخانه ها را پیشنهاد نمایند.

با عنایت به جایگاه علمی و اجتماعی داروسازان در داروخانه ها و ضرورت توجه به معیشت همکاران مسئول فنی، از روسای محترم شعب تقاضا می شود تا درصد رشد حقوق دریافتی ماهانه مسئولین محترم فنی، از درصد رشد حقوق ماهانه مصوب شورای عالی کار در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ آن شعبه کمتر نباشد و تلاش نمایند تا حقوق پیشنهادی باعث جلب رضایت حداکثری مسئولین محترم فنی و موسسین ارجمند داروخانه ها شود.

در ضمن رعایت موازین قانونی برای تعیین حقوق (بر اساس سایر سطوح مزدی) و محاسبه سایر دریافتی ها (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق مسکن، حق اولاد و ....) طبق بخشنامه سالانه شورای عالی کار یادآوری می گردد

دریافت فایل

 

آخرین اخبار