1399-06-03 09:05:00
زیرساخت بیمه سلامت برای نسخه‌نویسی الکترونیک آماده نیست
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: زیرساخت بیمه سلامت برای نسخه‌نویسی الکترونیک آماده نیست.

ارمغان هوشیار فرد عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس،گفت: داروسازان همواره پیشگام ارائه خدمت رسانی مطلوب دارویی به مردم در شرایط بحرانی جنگ و سیل بوده‌اند و این خدمت رسانی همچنان و به خصوص از زمان شیوع کرونا در کشور ادامه دارد و هر روزه شاهد ابتلای تعداد زیادی از همکاران داروساز در صف اول مقابله با کرونا مواجه هستیم.

هوشیار فرد ادامه داد: متاسفانه در میان همه این مشکلات برخی از سازمان‌ها خدمات داروسازان را نمی‌بینند و برخی از سازمان‌ها نیز با بی تدبیری مشکلات زیادی را به داروخانه‌ها و داروسازان متحمل می‌شوند از جمله می‌توان به ضرب الاجل اجرای نسخه پیچی الکترونیک به شیوه درخواستی سازمان بیمه سلامت که بدون در نظرگرفتن بستر یکپارچه درگاه سازمان‌های بیمه‌گر اصلی و تکمیلی با اولویت نسخه نویسی الکترونیک است.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: مذاکرات متعددی در این زمینه با مسؤولین صورت گرفته ولی همچنان نسخ کاغذی توسط پزشکان نوشته می شود و ذکر عبارت «ویزیت شد» برای نسخه نویسی الکترونیکی پزشکان کفایت کرده و اصرار به اجرا به شیوه فوق بر خلاف رویه اجرایی اصولی و منطقی طرح ارزشمند پرونده سلامت الکترونیک است.

هوشیار فرد ادامه داد: اجرای ضرب الاجلی این طرح توسط بیمه سلامت نه تنها در پیشگیری از کرونا موثر نیست بلکه باعث تجمع بسیار زیاد مراجعان در داروخانه جهت اخذ تاییدیه داروها می شود و بر خلاف مصوبات ستاد ملی کرونا می باشد و فاصله اجتماعی هم در داروخانه رعایت نمی شود و باعث شیوع بیشتر کرونا در این استان که در وضعیت قرمزقرار دارد، می‌شود.

وی گفت: داروسازان سراسر کشور ضمن استقبال از پرونده ملی و ارزشمند سلامت الکترونیک و آگاهی از نتایج ارزشمند اجرای اصولی و منطقی این طرح، خواستار اجرای اصولی و منطقی این طرح با اولویت نسخه نویسی الکترونیک هستند.

آخرین اخبار