1399-06-16 09:09:00
انتقاد از ساز و کار نامشخص توزیع واکسن آنفلوآنزا
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه توزیع واکسن آنفلوآنزا باید به صورت چرخشی باشد و شامل همه داروخانه‌ها شود، گفت: اینکه برخی داروخانه‌ها به عنوان داروخانه منتخب معرفی شوند سبب ایجاد رقابت ناسالم میان داروخانه‌ها می‌شود.

حمید خیری، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: توزیع واکسن آنفلوآنزا در داروخانه های منتخب، کار درستی نیست و ما موافق آن نیستیم؛ چرا که مردم نسبت به داروخانه‌های محلی خودشان، بدبین می‌شوند و این برای حیثیت شغلی داروسازان، آسیب زاست.

وی با بیان اینکه توزیع باید به صورت چرخشی باشد و شامل همه داروخانه‌ها در یک سیکل زمانی شود، افزود: اینکه برخی داروخانه‌ها به عنوان داروخانه منتخب معرفی شوند سبب ایجاد رقابت ناسالم میان داروخانه‌ها می‌شود و این با ذات فعالیت‌های سلامت محور مغایر است.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران  متذکر شد: به نظر می‌رسد که مسولین می‌خواهند کمبود واکسن آنفلوآنرا را به این صورت مدیریت کنند ولی واقعیت این است که این روش، عوارض و تبعات منفی بدنبال دارد و باید از شیوه چرخشی میان همه داروخانه‌ها استفاده کنند.

خیری در خصوص توزیع واکسن با کارت ملی، گفت: باید بگویم که موضوع در انجمن داروسازان بررسی شده و ما موافق چنین شیوه‌ای نیستیم؛ چرا که سازوکار آن فراهم نیست؛ضمن اینکه موجب ایجاد صف و هیجان بازار می‌شود.

وی ابراز داشت: به طور کلی باید بگویم که سازوکار توزیع واکسن آنفلوآنزا باید عادلانه باشد و این عدالت باید در حق همه ذینفعان اعم از مردم، داروخانه‌ها و سایر حلقه‌های زنجیره توزیع رعایت شود.

آخرین اخبار