1399-08-10 11:32:00
داروهای درمان اعتیاد باید در داروخانه توزیع شود
ایران اکونومیست-دبیر انجمن داروسازان ایران گفت: داروهای درمان اعتیاد باید در داروخانه و تحت نظر داروساز توزیع شود.

جلیل سعیدلو دبیرانجمن داروسازان ایران اخیرا در خصوص چگونگی توزیع داروهای درمان اعتیاد، بحث ها و نامه نگاری هایی صورت گرفته که متاسفانه به صراحت با نص قانون مغایرت دارد. ضمن اینکه با منافع مردم و سلامت مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد نیز تعارض دارد

وی گفت: خواسته انجمن داروسازان ایران، چیزی فراتر از قانون نیست. بلکه همانطور که سازمان بهداشت جهانی و نیز قوانین ملی کشورمان حکم می کند، عرضه داروباید از طریق داروخانه ها و تحت نظر دکتر داروساز صورت گیرد.

داروساز افزود: چیزی در این قانون، استثنا نشده و داروهای مخدر در مراکز ترک اعتیاد نیز شامل همین قانون است

سعیدلو ادامه داد: شبکه داروخانه ها در سراسر کشور به صورت مویرگی به عنوان یک زیرساخت اساسی برای توزیع دارو، فراهم است. داورخانه ها تحت نظارت و کنترل هستند و میزان مصرف داروها در سامانه تی تک، مشخص است و این قابلیت، پتانسیل مناسبی را برای کنترل مصرف داروها خصوصا داروهای ترک اعتیاد که امکان سوء استفاده دارند، را ایجاد می کند.

وی گفت: مثلث بیمار، پزشک و داروساز، یک مثلث منطقی و عقلایی است و تجربه جهانی از اینکه دارو باید در داروخانه ها و با نظارت دکتر داروساز توزیع شود، به وضوح پشتیبانی می کند و هیچ جای دنیا عملکردی غیز از این ندارند و خوشبختانه در قوانین کشور ما نیز این موضوع دیده شده است و اگر تاکنون گاهی اوقات از این ریل خارج شده ایم، الان زمان آن است که به ریل صحیح و درست بازگردیم.

آخرین اخبار