1399-09-03 08:51:00
مسئولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه‌ها تعیین تکلیف کنند
دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص صدور مجوز تردد برای پرسنل داروخانه‌ها اظهار داشت: «متاسفانه هنوز اندرخم بلاتکلیفی و سردرگمی هستیم و این موضوع سبب آشفتگی پتانسیل و انرژی داروخانه‌ها می‌شود، توقع داریم که مسئولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه‌ها تعیین تکلیف کنند.»

به گزارش سپید، جلیل سعیدلو در خصوص صدور مجوز تردد برای پرسنل داروخانه‌ها گفت: «متاسفانه هنوز اندرخم بلاتکلیفی و سردرگمی هستیم و این موضوع سبب آشفتگی پتانسیل و انرژی داروخانه‌ها می‌شود.»

دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «ساعت کار موظف داروخانه‌ها در پروانه‌ها ذکر شده و اینکه داروخانه‌ها زودتر از موعد تعطیل کنند، موجب محروم شدن مردم از دریافت خدمات دارویی و سلامتی و ایجاد اضطراب و ناامنی ذهنی نزد خانواده‌ها می‌شود، تاکید ما صرفاً بر دکتر داروساز شاغل در داروخانه‌ها نیست، چرا که پرسنل داروخانه‌ها هم باید مشمول این طرح باشند.»

به گزارش فارس، وی در پایان افزود: «باید پیش از شروع طرح، در این خصوص چاره اندیشی می‌شد ولی با این حال، توقع داریم که مسئولین هرچه زودتر در خصوص تسهیل تردد پرسنل داروخانه‌ها تعیین تکلیف کنند. اگر داروخانه‌ها زودتر تعطیل شوند، سبب می‌شود که تراکم جمعیت در داروخانه‌های شبانه روزی افزایش پیدا کند و این در دوره کرونا به معنای تشدید احتمال خطر ابتلا و انتشار کرونا است.»

آخرین اخبار