1399-09-30 08:49:00
مشکل خرید واکسن کرونا نداشتن فریزرهای فوق سرد نیست
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس دستورالعمل شرکت فایزر، توزیع واکسن‌هایی که به فریزرهای منفی هفتاد برای انبارش نیاز دارند، تا یک ماه با کیسه یخ خشک قابل انتقال و نگهداری هستند.

علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس گفت: بر اساس دستورالعمل شرکت فایزر، توزیع واکسن‌هایی که به فریزرهای منفی هفتاد برای انبارش نیاز دارند، تا یک ماه با کیسه یخ خشک  قابل انتقال و نگهداری هستند.

وی گفت: این واکسن‌ها در بسته های ۵۰۰۰ عددی با یخ خشک بسته بندی می شوند و با بسته بندی اصلی، تا ۱۰ روز قابلیت نگهداری در  شرایط معمولی را دارند. نگهداری این واکسن ها به همراه کیسه های یخ خشک (تجدید هر ۵ روز یکبار) تا یک ماه امکان پذیر است که ما امکانات آن را در داخل کشور داریم. حتی می‌توان این واکسن‌ها را به مدت ۵ روز قبل از تزریق، در یخچال معمولی هم نگه داشت.

 نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: چنانچه کشوری بخواهد این واکسن ها را به مدت طولانی نگه دارد (تا ۶ ماه)، در این صورت به فریزرهای فوق سرد (منهای هفتاد) نیاز خواهد بود که به دلیل سرعت مصرف، عملا این نیاز وجود ندارد.

فاطمی تاکید کرد: با توجه به ضرورت تزریق فوری این واکسن ها به گروه های آسیب پذیر به ویژه کادر درمان، با یک برنامه ریزی صحیح حداکثر یک ماهه می توان این واکسن ها را به افراد نیازمند رساند و روزانه جان ده ها نفر را نجات داد.

آخرین اخبار