1399-10-07 08:32:00
نتایج اجرای طرح داروخانه های منتخب باید ارزیابی شود
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با انتقاد از اجرای طرح داروخانه های منتخب اظهار داشت: ما ایرادات متعددی را از شروع اجرای این طرح، اعلام کرده ایم ولی متاسفانه سازمان غذاودارو نسبت به اجرای این طرح اصرار دارد و اعتنایی به نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی ندارد.

حمید خیری، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، با انتقاد از اجرای طرح داروخانه های منتخب اظهار داشت: ما ایرادات متعددی را از شروع اجرای این طرح، اعلام کرده ایم ولی متاسفانه سازمان غذاودارو نسبت به اجرای این طرح اصرار دارد و اعتنایی به نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی ندارد.

وی ادامه داد: بر این اساس، اکنون از مسئولین مربوطه می خواهیم که نتیجه اجرای این طرح را ارزیابی کنند و با صدای بلند دستاوردهای آن را برشمارند.

وی افزود: ما از روز اول اعلام کردیم که معیار روشنی در رابطه با معرفی داروخانه‌های منتخب تدوین و ابلاغ نشده و این موضوع یک ایجاد رقابت ناسالم میان داروخانه ها ایجاد می کند که با ماهیت فعالیت های سلامت محور مغایر است و هیچ ثمره ای برای بیماران نخواهد داشت.

به گفته خیری، وقتی سازوکار انتخاب ها عادلانه و روشن نیست، وقتی موجب بی اعتمادی و بی اعتنایی مردم به داروخانه های محلی خود می شود، وقتی منجر به تردد اضافه مردم از یک سر شهر به سر دیگر شهر می شود، وقتی به ایجاد صف و هیجان در میان مردم دامن می زند، واقعا چه دلیلی دارد که سازمان غذاودارو بر اجرای این طرح اصرار کند.

وی ادامه داد: به نظر ما، اجرای این سیاست‌، یک رویکرد نادرست است که به دنبال آن زمینه ایجاد رانت و فساد فراهم می شود و عوارض و تبعات آن می تواند جبران ناپذیر باشد. اما مسولین اصرار داشتند و حال باید پاسخگو باشند که آیا اجرای این طرح، موجب رضایت مردم شده است یا خیر.

آخرین اخبار