1399-12-16 11:58:00
انتقاد از فروش مکمل ها در پلتفرم های مجازی
عضو انجمن داروسازان ایران از فروش مکمل ها در پلتفرم های مجازی انتقاد کرد.

محمد بقایى مشاور هیات رئیسه انجمن داروسازان ایران در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: متاسفانه این روزها شاهد هجمه یکپارچه هماهنگ و معنا دارى بر علیه جایگاه داروساز و داروسازى در عرصه ارائه خدمات بهداشتى و درمانى کشور هستیم که شاهد این ادعا طرح دعاوى مختلف در هیات نظارت بر فضاى کسب و کار ، شوراى رقابت و برگزارى جلساتى در معاونت حقوقى نهاد ریاست جمهوری است.

وی گفت: دعاوى ایى که در آن بدیهیاتى همچون عرضه محصولات آرایشى و بهداشتى در سطح داروخانه هاى کشور مورد ادعاى صنفى تازه وارد و البته بسیار محترم خرازى قرار میگیرد و جالب اینکه مورد استقبال عزیزان تصمیم ساز در این حوزه نیز قرار گرفته و بقولى اکثر اعضاى حاضر در چنین جلساتى نیز نظر بر قبول دعوا و صلب امتیازى را دارند که صراحتا در قانون به آن اشاره شده است.

بقایی افزود: متاسفانه یکى دیگر از موارد مطروحه موضوع عرضه محصولات مکمل دارویی و یا همان شبه داروها در پلت فرمهایى همچون ایکس و ایگرگ است ، موضوعى که در صورت تصویب صراحتا با قوانین موجود کشور  تعارض داشته ، بشدت سلامت جامعه را بخطر انداخته و سیستم توزیع یکپارچه دارویی کشور را نیز با مشکل مواجه نموده و کناسفانه میتواند زمینه ساز بروز مفسده هایى فراوان گردد.

عضو انجمن داروسازان ایران افزود: جالب تر اینکه تقریبا در تمامى موارد فوق الذکر بر خلاف نص صریح قانون تسهیل فضاى کسب و کار که صراحتا به الزام دولت در اخذ نظر صنف یا انجمن ها و نهادهاى مردم نهاد مربوطه اشاره دارد متصدیان امور در جلسات فوق الذکر نه نماینده قانونى داروسازان کشور را دعوت می نماید و نه نظرى کارشناسانى از آنها میخواهند، ولى در مقابل شاهد حضور حداکثرى نمایندگان صنوف مدعى در این جلسات هستیم.

آخرین اخبار