1400-02-19 08:28:00
ماجرای فیلترینگ وبسایت داروخانه های مجاز/واکنش انجمن داروسازان
رئیس انجمن داروسازان ایران، نسبت به فیلترینگ وبسایت داروخانه های مجاز، واکنش نشان داد.

محمد باقر ضیا، در خصوص فیلتر شدن سایت برخی داروخانه ها، به خبرنگار مهر گفت: اخیراً کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (وابسته به دادستانی)، صفحات وب سایت تعدادی از داروخانه های دارای مجوز فروش اینترنتی فرآورده های غیر دارویی را که مربوط به فروش مکمل های غذایی و فرآورده های طبیعی است را فیلتر کرده است.

وی افزود: بر اساس ضابطه فروش اینترنتی فرآورده های سلامت غیر دارویی در داروخانه مصوب ۹۷.۶.۱۱ مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی و سنتی از جمله کالاهای مجاز برای فروش اینترنتی محسوب می شوند.

ضیا گفت: نکته قابل توجه در این رابطه آن است که مرجع تشخیص این فرآورده ها و تمایز آنها با داروهای شیمیایی، فقط وزارت بهداشت است.

وی افزود: با توجه به اینکه داروخانه های دارای مجوز فروش اینترنتی، زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی فعالیت می کنند و توسط آنها رصد می شوند، ما به صورت مکتوب از سازمان غذا و دارو درخواست کرده ایم که اقدام لازم در رابطه با رفع فیلترینگ داروخانه های دارای مجوز صورت گیرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: هر گونه تخلف از ضابطه صرفاً باید از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به داروخانه تذکر و در صورت عدم رعایت طبق ضابطه برخورد شود و اطلاع رسانی شود که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه راسا اقدام به فیلتر سایت داروخانه ها نکند.

آخرین اخبار