مسئول فنی و امور دارویی

تاریخ نام داروخانه/شرکت آدرس داروخانه/شرکت// مسئول فنی/قائم مقام/مدیر داروئی تلفن/ایمیل
99/10/21 داروخانه دکتر صالحی خلخال -خیابان امام خمینی

مسئول فنی با پروانه

شیفت صبح و عصر

09143546375
99/10/13 داروخانه بیمارستان کسری میدان آرژانتین خیابان الوند پلاک 25 بیمارستان فوق تخصصی کسری مسئول فنی با پروانه
تمام وقت
82111309
82111535
99/09/26 داروخانه پیام نور منطقه 18

مسئول فنی با پروانه 

تمام وقت 

09127277276