مسئول فنی و امور دارویی

تاریخ نام داروخانه/شرکت آدرس داروخانه/شرکت// مسئول فنی/قائم مقام/مدیر داروئی تلفن/ایمیل
1400/06/27 داروخانه شبانه روزی دکتر علمی صادقیه ابتدای جلال آل احمد

مسول فنی با پروانه

شیفت عصرو شب

09927232591