مسئول فنی و امور دارویی

تاریخ نام داروخانه/شرکت آدرس داروخانه/شرکت// مسئول فنی/قائم مقام/مدیر داروئی تلفن/ایمیل
99/01/18 داروخانه دکتر معینی منطقه ۱۵ بعد از تقاطع امام علی و بعثت واقع در شهرک شهید بروجردی داخل درمانگاه شهید بروجردی

مسئول فنی با پروانه 

شیفت صبح

۰۹۱۹۴۱۳۸۹۱۱
99/01/18 داروخانه دکتر فریبا قهرماني فلکه چهارم تهرانپارس خ توحید نبش یکم شرقی روبروی پارک پلیس داروخانه دکتر فریبا قهرماني

مسئول فنی با پروانه 

شیفت صبح

 

09212754956

آقای عالی