مسئول فنی و امور دارویی

تاریخ نام داروخانه/شرکت آدرس داروخانه/شرکت// مسئول فنی/قائم مقام/مدیر داروئی تلفن/ایمیل
99/07/05 شرکت داروسازی حکیم خیابان شریعتی

دکتر داروساز ( ترجیحا آقا)

تمام وقت

www.hakimpharm.com
تکمیل فرم

فکس 22267978