چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۴۰:۲۲
مکاتبه انجمن داروسازان استان فارس با ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ما جمعی از داروسازان استان فارس میباشیم که مراتب اعتراض خود را به آئین نامه غیرکارشناسی تاسیس داروخانه های طبیعی و سنتی که در پشت درهای بسته و قابل پیگیری با اغراض شخصی و کاملاسلیقه ای تصویب و ابلاغ گردیده است.
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۱۰:۳۲
پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان در خصوص کاربرد گیاهان دارویی،داروهای گیاهی و طب سنتی
موازی کاری با شبکه داروخانه های کشور با توجه به سالها تلاش ، نظم موجود،دارا بودن مسئول فنی، شبکه نظارتی و در نظر نگرفتن آن در ایجاد زنجیره داروخانه های گیاهی جدید که خودبستر اقتصادی لغزانی را برای هر دو گروه بویژه داروخانه های گیاهی ایجاد خواهد نمود.
چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۰۵:۱۵
تولید نرم افزار مدیریت داروخانه «سیناد » توسط انجمن داروسازان استان فارس
این نرم افزار در سال 1387 پایه گذاری گردید و در سال 1388 اولین نسخه آن به شکل آزمایشی بر روی سه عدد از داروخانه های شهر شیراز نصب گردید که پس از یک بررسی همه جانبه شش ماهه نسخه نهایی نرم افزار آماده شد و در اختیار مشتریان قرار گرفت.
تازه های مکاتبات شعب انجمن
در رسانه ها