شنبه ۰۹ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۵۶:۳۰
تبدیل ایران به هسته مرکزی بررسی عوارض دارویی در غرب آسیا
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ابراز امیدواری کرد که بزودی شاهد آن باشیم که ایران بتواند هسته مرکزی «فارماکواپیدمیولوژی» در غرب آسیا شود.

پیام پیمانی در آستانه برگزاری اولین کنگره اروپایی آسیایی فارماکواپیدمیولوژی، اظهار داشت: این کنگره، بزرگترین رویداد فارماکواپیدمیولوژی در خاورمیانه و یکی از بزرگترین رویدادهای علمی در آسیا است که از ۱۳ تا ۱۵ دی ماه ۹۶ در دانشگاه شیراز برگزار می شود و نه تنها داروسازان غرب آسیا، بلکه بسیاری از صاحبنظران دارویی و کارشناسان نظام های بهداشت و درمان آن را دنبال می کنند.

وی ضمن تشریح اهمیت نقش فارماکواپیدمیولوژی در تعیین ریل گذاری های نظام سلامت تصریح کرد: امروزه در همه کشورهایی که به دنبال نظام های قوی و پیشرو هستند، سازمان های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو، سازمان های بیمه گر، سیاستگذاران نظام سلامت و همچنین نظام دارویی کشورها، بدون وجود داده های فارماکواپیدمیولوژیک، قادر به سیاستگذاری مبتی بر شواهد علمی و ارزیابی سیاستهای اتخاذ شده خود نخواهند بود. و این موضوع در خصوص کشور ما نیز صادق است.

مسئول گروه فارماکواپیدمیولوژی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت افزود: با توجه به اهمیت موضوع، چاره ای جز این وجود ندارد که مسیر مناسبی را برای توسعه و بهره برداری از ارزیابی های فارماکواپیدمیولوژیک در کشور ایجاد کنیم و بهترین و کم هزینه ترین راه برای تحقق این مهم آن است که ساز و کار لازم برای تبادل نظر و آشنایی با تجربیات صاحبنظران و اساتید کشورهای دیگر را فراهم سازیم و در همین راستا برگزاری کنگره اروپایی-آسیایی فارماکواپیدمیولوژی از سه سال پیش در دست اجرا قرار گرفته است.

پیمانی در خصوص شکل گیری این کنگره تصریح کرد: در آخرین کنگره آسیایی که در استرالیا برگزار شد، برنامه ریزی برای کنگره ی جدید با عنوان کنگره ی اروپا آسیایی فارماکواپیدمیولوژی) EAPEC (Euro-Asian congress of Pharmacoepidemiology به میزبانی ایران انجام شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه موضوع کنگره در کشورمان با استقبال بی نظیری مواجه شد و در برگزاری این کنگره سازمان غذا و داروی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی کشور،  مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ، انجمن متخصصین داروسازی بالینی، انجمن داروسازان ایران، انجمن اقتصاد و مدیریت ایران، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات تجویز و مصرف منطقی دارو و شاخه ی ایران ایسپور؛ انجمن جهانی فارماکوویژیلانس و دانشگاه ملی تایوان همکاری داشته اند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت ابراز امیدواری کرد که بزودی شاهد آن باشیم که ایران بتواند هسته مرکزی این موضوع در غرب آسیا شود.

وی افزود: نگاهمان به این کنگره، آغاز یک برنامه پایدار است که بتواند شبکه ای منسجم را در فارماکواپیدمیولوژی در کل کشور ایجاد کند و سمینارهای بعدی هریک در یکی از شهرها برگزار خواهد شد.

آخرین اخبار
در رسانه ها