یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۰۹:۳۰
مکاتبه سازمان نظام پزشکی در خصوص تعدیل ضرایب مالیاتی‎
در خصوص تعدیل ضرایب مالیاتی بعرض میرساند نظر به اجرای طرح تحول نظام سلامت که با همکاری همه جانبه جامعه ی پزشکی کشور زمینه خدمت رسانی به آحاد جامعه را فراهم ساخت

معاون محترم پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور 

با سلام 

احتراما در پاسخ به نامه شماره 200/3784  مورخه 96/3/16 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعدیل ضرایب مالیاتی بعرض میرساند نظر به اجرای طرح تحول نظام سلامت که با همکاری همه جانبه جامعه ی پزشکی کشور زمینه خدمت رسانی به آحاد جامعه را فراهم ساخت اما متاسفانه با عنایت به برخی سیاست های دولتی ، بخش خصوصی نه تنها از یارانه ی سلامت برخوردار نگردید بلکه با ایجاد رقابت میان بخش دواتی و خصوصی....

 

آخرین اخبار
در رسانه ها