چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۱:۴۳
مكاتبه انجمن شركت هاي صنعت پخش ايران با مديران محترم عامل شركتهاي پخش دارويي
به منظور مساعدت به داروخانه هاي آسيب ديده در زلزله

مديران محترم عامل شركت هاي پخش دارويي 

با سلام و احترام 

عطف به نامه شماره 861/الف96 مورخ 96/09/12 رييس محترم انجمن داروسازان ايران و به منظور مساعدت به داروخانه هاي آسيب ديده در زلزله به شرح زير خواهشمند از دستور فرماييد دريافت مطالبات از ايشان با 6 ماه تاخير صورت پذيرد 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها