یکشنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱:۱۵
آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور
آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور

آخرین وضعیت پرداختی مطالبات داروخانه های سراسر کشور توسط سازمانهای بیمه گر ( تاریخ استعلام از شعب انجمن داروسازان ایران ۹۷
/ ۰۵ / ۲۷ )

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها