شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲:۱۴:۳۳
مکاتبه با مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران
اخیرا پیام هایی از سوی سازمان بیمه سلامت در استانهای مختلف برای موسسین داروخانه ها ارسال گردیده که در متن پیام اشاره به تکمیل اطلاعات داروخانه ها در سامانه "شرکای کاری" شده است.

جناب آقای دکتر کبیر

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت ایران

با سلام

     احتراماً باستحضار میرساند اخیراً پیام هایی از سوی سازمان بیمه سلامت در استانهای مختلف برای موسسین داروخانه ها ارسال گردیده که در متن پیام اشاره به تکمیل اطلاعات داروخانه ها در سامانه "شرکای کاری" شده است.

لذا نظر به ابهامات و سوالات همکاران داروساز در خصوص قید لفظ شراکت در پیام و سامانه آن سازمان محترم ذیلا بعرض میرساند :

با عنایت به آثار حقوقی بکارگیری و استفاده از الفاظ در عالم اعتبار و الزامات قانونی مترتب به آن و با توجه به ماهیت رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین موسسات پزشکی از جمله داروخانه ها با آن سازمان محترم که به وضوح منصرف از احکام قانونی عقد شراکت میباشد خواهشمند است نسبت به حذف لفظ شراکت در پیامها و  سامانه مربوطه دستورات و اقدامات  شایسته را مبذول بفرمایید.

 

با احترام

دکتر رهبر مژدهی آذر

رئیس انجمن داروسازان ایران

download link

آخرین اخبار
در رسانه ها