شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶:۴۸
واردات دارو
بروز برخي مشكلات در سيستم توزيع داروي كشور ناشي از عملكرد تعدادي از شركت هاي وارد كننده فوريتي

مديرعامل محترم كليه شركت هاي دارويي (وارد كننده-تك نسخه اي - فوريتي )

موضوع:در خصوص واردات دارو

با سلام و احترام

با توجه به بروز برخي مشكلات در سيستم توزيع داروي كشور ناشي از عملكرد تعدادي از شركت هاي وارد كننده فوريتي و پيرو ابلاغ ضوابط سازمان به اطلاع ميرساند:

چنانچه شركت ها بدون دريافت مجوز ورود قبلي (سهيمه اعمال شده در سامانه تيتك ) و تاييد پروفرما،اقدام به واردات دارو نمايند: اين اداره كل تعهدي در خصوص پذيرش و تاييد ترخيص آن ندارد.

چنانچه شركت ها در مدت مقرر اقدام به تامين داروي فويتي تاييد شده ننمايند، تمديد مجوز واردات مشروط به بررسي مجدد بوده و مسئوليت عدم پذيرش آن با شركت وارد كننده است.

چنانچه دارويي در ليست كمبود رسمي اعلام شده اين اداره كل نباشد، پذيرش آن با شركت وارد كننده است.

ضمن اعلام موارد بالا، تاكيد مي نمايد از ابتداي اسفندماه سال جاري كليه مجوز ورودهاي صادر شده تا پايان آبان ماه كه همه يا بخشي از آن توسط آن شركت ترخيص نگرديده است، فاقد اعتبار مي باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها