چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۶:۰۷:۵۴
فراخوان تامين داروهاي مورد نياز سال 1397

سلام علیکم
با احترام، به پیوست فهرست داروهای مورد نیاز سال ۱۳۹۷ معاونت بهداشت وزارت متبوع اعلام می گردد. مقتضی است کلیه شرکت های معتبر تامین کننده در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور، پیوست های ۲ و ۳ را با رعایت موارد ذیل تکمیل و حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/ ۲ /17 به دبیرخانه حراست سازمان غذا و دارو (طبقه سوم) تحویل نمایند.
بدیهی است قیمت پیشنهادی معادل ارزیا ریالی برای لیست کامل داروها به صورت بسته و یکجا مورد نظر می باشد و به پیشنهادهایی که بعد از ساعت و تاریخ فوق و یا احیانا به صورت ناقص ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.
1- پیوست شماره ۱: شامل لیست داروهای معاونت بهداشتی یارانه ای مورد نیاز سال ۱۳۹۷ می باشد. ۲- پیوست شماره ۲: فرم اعلام مشخصات محصول و قیمت پیشنهادی توسط شرکت می باشد که باید با دقت برای هر قلم
دارو به صورت جداگانه تکمیل و در انتها توسط مدیر عامل و مسئول فنی شرکت امضاء و ممهور به مهر شرکت
گردد. ضمنا نامه استعلام قیمت با سربرگ شرکت خارجی برای اقلام وارداتی ضمیمه شود. ٣- قیمت داروهای وارداتی به صورت CPT و با یورو، یا ارز کشور مبدا به ازای واحد خواسته شده و تولید داخل به صورت
ریال اعلام گردد. ملاک نرخ برابری ارزهای یاد شده بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز قبل از بازگشایی پاکات در نظر گرفته شده و در صورت تایید قیمت ارزی و اعلام نتیجه به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.
۴- پیوست شماره ۳: برچسب پاکت که توسط شرکت تکمیل و بر روی پاکت مدارک الصاق گردد.
۵- تکمیل همه پیوست ها بصورت تایپی و عاری از هر گونه لاک گرفتگی باشد. ۶- تصویر رنگی جعبه محصول با مشخص بودن ,Drug Name
, INN Name , Dosage Form Packaging Form پیوست مدارک یا در CD ذخیره و ارسال گردد. ۷- پاکت مورد نظر توسط شرکت کننده در فراخوان مهر و موم گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها