یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۹:۰۵:۲۷
لزوم کنترل شناسه های اصالت ردیابی،رهگیری و کنترل اصالت
با توجه به اینکه قرار است پرداخت هزینه ها توسط شرکت های بیمه به داروخانه ها منوط به استعلام شناسه ها شود لذا ناخوانا بودن شناسه ها منجر به اختلال در عملکرد این فرآیند و عدم بازپرداخت هزینه ها به داروخانه می شود.بنابراین مقتضی است نسبت به چاپ صحیح و کنترل خوانا بودن شناسه ها دقت لازم را اعمال نمایند.

با توجه به اینکه قرار است پرداخت هزینه ها توسط شرکت های بیمه به داروخانه ها منوط به استعلام شناسه ها شود لذا ناخوانا بودن شناسه ها منجر به اختلال در عملکرد این فرآیند و عدم بازپرداخت هزینه ها به داروخانه می شود.بنابراین مقتضی است نسبت به چاپ صحیح و کنترل خوانا بودن شناسه ها دقت لازم را اعمال نمایند.

در صورتیکه پرینتر های فعلی امکان ارتقای کیفیت ندارند. از برچسب به جای پرینت استفاده شود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها