چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۳:۱۸:۵۰
در خصوص تعرفه مديريت خدمات دارويي
در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی پیرو جلسه اعتراضی همکاران داروساز در محل نظام پزشکی یزد

 

احتراما و بپیوست تصویر نامه نظام پزشکی یزد در خصوص تعرفه مدیریت خدمات دارویی پیرو جلسه اعتراضی همکاران داروساز در محل نظام پزشکی یزد، جهت استحضار ایفاد می دارد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها