دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۴:۵۱
سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)
دومین نمایشگاه کتاب های تخصصی علوم دارویی و پزشکی دانشگاهی

  سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

دومین نمایشگاه کتاب های تخصصی علوم دارویی و پزشکی دانشگاهی 

اولین نمایشگاه رسانه های سلامت محور 

21 تا23 شهریور 1396 مصلای بزرگ تهران- ایران 

                                                          

 

             

                                                            

 

   

 

                                                                                                        

 

آخرین اخبار
در رسانه ها