شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ ۰۹:۴۷:۰۴
ثبت گواهی آماری ارزی
ثبت گواهی آماری ارزی

با توجه به شرایط خاص فعلی مقتضی است دستور فرمائید ضمن افزایش برقراری ارتباط مستمر آن شرکت با بانک های عامل و با توجه به تغییرات اخیر روابط کارگزاری بین بانکی در اسرع وقت نسبت به اصلاح و یا ایجاد گواهی های ثبت آماری ( فیش ارزی ) با هماهنگی بانک های عامل اقدام عاجل به عمل آید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها